รัฐบาลเปิดตัวเลข 6 เดือนอุตสาหกรรมเป้าหมายจ้างงานกว่า 4.4 หมื่นตำแหน่ง

Scroll to Top